Privacyverklaring

Privacyverklaring Dé Vastgoedbeschermer

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dé Vastgoedbeschermer B.V. (KvK-nummer: 11056041), treedt op als verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dé Vastgoedbeschermer respecteert de privacy van alle bezoekers van vastgoedbeschermer.nl, hierna te noemen "de Website", en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u Dé Vastgoedbeschermer verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Door uw persoonsgegevens op te geven op de Website gaat u ermee akkoord en stemt u ermee in dat Dé Vastgoedbeschermer uw gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaringgebruikt. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens daaraan stelt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Dé Vastgoedbeschermer gebruikt alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die de Website bezoeken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om nieuwsbrieven te ontvangen of om u aan te melden voor werk- of woonruimte.

Uw persoonsgegevens kunnen door ons worden verwerkt ten behoeve van de navolgend doeleinden:

- om u te informeren over relevante diensten van Dé Vastgoedbeschermer; en/of
- het aangaan en uitvoeren van met u gesloten overeenkomsten voor onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende werkzaamheden; en/of
- het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de Website invult of Dé Vastgoedbeschermer een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u Dé Vastgoedbeschermer toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Derhalve slaat Dé Vastgoedbeschermer uw gegevens niet langer op dan nodig is voor het uitvoeren van haar diensten of zoals zij bij de wet verplicht is. Daarna worden uw persoonsgegevens verwijderd. Dé Vastgoedbeschermer kan de gegevens niet verwijderen in geval van een wettelijk vastgelegde opslagverplichting, zoals regels met betrekking tot de boekhouding of wanneer er andere juridische redenen zijn om dergelijke gegevens te bewaren, zoals lopende contractuele verplichtingen.

Dé Vastgoedbeschermer verstrekt uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming, tenzij Dé Vastgoedbeschermer daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

De bescherming van uw persoonsgegevens

Dé Vastgoedbeschermer heeft zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, manipulatie, onbevoegde toegang, etc. Dé Vastgoedbeschermer verbetert haar veiligheidsmaatregelen continu in geval van technologische vooruitgang en ontwikkeling.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de Website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de Website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de Website.

De Vastgoedbeschermer probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Op de Website kunt u diverse links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Dé Vastgoedbeschermer geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor de Privacyverklaring van de website die u bezoekt.

Gebruik van cookies

Dé Vastgoedbeschermer maakt op de Website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de Website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Dé Vastgoedbeschermer gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, maar bijvoorbeeld ook om bij te houden hoeveel bezoekers de Website heeft en om inzichtelijk te maken welke onderdelen van de Website populair zijn. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u de Website nog wel gebruiken maar bepaalde onderdelen zullen wellicht anders werken dan bedoeld is. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

Google Analytics

Daarnaast maakt Dé Vastgoedbeschermer gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn om de kwaliteit van de Website te verbeteren. Dé Vastgoedbeschermer heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de Website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Vastgoedbeschermer heeft hier geen invloed op. Dé Vastgoedbeschermer heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

LinkedIn, Facebook en Twitter

Op de Website zijn buttons opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op social media diensten waaronder LinkedIn, Facebook en Twitter. Deze buttons worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door LinkedIn, Facebook en Twitter zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Door middel van deze buttons worden door Dé Vastgoedbeschermer geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een button klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social media dienst.

Leest u hier de privacyverklaring van LinkedIn, Facebook en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Inzage, correctie en recht van verzet

U heeft het recht om over de persoonsgegevens die Dé Vastgoedbeschermer voor u bewaart schriftelijk informatie op te vragen. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, incompleet zijn of niet van toepassing zijn, kunt u Dé Vastgoedbeschermer verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u Dé Vastgoedbeschermer op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. U kunt contact met Dé Vastgoedbeschermer opnemen via:

Dé Vastgoedbeschermer
Postbus 171
4140 AD Leerdam

of

info@vastgoedbeschermer.nl

Aanpassen Privacyverklaring

Dé Vastgoedbeschermer behoudt zich het recht voor op elk moment dit Privacyverklaring aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Aan de inhoud van dit Privacyverklaringkunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Auteursrechten

De inhoud van de Website is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Dé Vastgoedbeschermer.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens:

Dé Vastgoedbeschermer
Parmentierstraat 1-3
Postbus 171
4140 AD Leerdam
088 - 636 00 00
info@vastgoedbeschermer.nl