Leegstandbeheer bij de overheid

Het is onze passie om al het leegstaande vastgoed bij de Nederlandse overheid te beschermen tegen risico’s als diefstal, verpaupering, vandalisme en kraak en de representatieve staat hoog te houden. Een bijkomend voordeel is het maximaliseren van het rendement. Op deze pagina stellen we onszelf voor, leggen we uit waarom onze aanpak binnen de overheid succesvol is en vertellen onze opdrachtgevers hoe de samenwerking bevalt.

Leegstaand vastgoed bij de overheid

De aanpak van leegstaand zakelijk of maatschappelijk vastgoed is een belangrijk thema bij de landelijke overheid en gemeenten. Zowel het Rijksvastgoedbedrijf als gemeenten onderzoeken volop de mogelijkheden om leegstaande gebouwen een nieuwe functie te geven. Want van leegstaand vastgoed houdt niemand.

Risico's van leegstaand vastgoed

  • Vernieling of kraak van het pand
  • Verpaupering van de leefomgeving
  • Extra kosten en minder rendement
  • Wat nog meer?

Wij verzorgen leegstandbeheer

Dé Vastgoedbeschermer is een betrouwbare partner die op proactieve wijze leegstandrisico’s bij de overheid minimaliseert. We bieden daarmee een win-win situatie voor overheid én woning- of werkruimtezoekenden. In ruil voor betaalbare woon- of werkruimte, houden deze 'vastgoedbeschermer' een oogje in het zeil.

De voordelen van leegstandbeheer

  • Vastgoed blijft in optimale staat voor verkoop of verhuur
  • Voorkomt verpaupering en verbetert de leefomgeving
  • Minimaliseer kosten, maximaliseer rendement op langere termijn
  • Flexibele oplossingen voor korte duur: bruikleen of antikraak

Dé Vastgoedbeschermer in het kort

Kent u ons nog niet? Maak kennis met onze ervaren collega's en lees waarom we onze aanpak succesvol is binnen de overheid.

Kwaliteit

Dé Vastgoedbeschermer is niet gericht op kwantiteit maar op kwaliteit. Wij hebben een hekel aan een zesjescultuur en willen de beste zijn en blijven. Dit ziet, voelt en ervaart u in alles wat we doen. Daarnaast voldoen we aan alle geldende kwaliteitsstandaarden die er zijn:

Lees meer

Duurzaamheid

Duurzaamheid of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is geen hype meer, maar een dagelijkse werkelijkheid die elke onderneming raakt. Wilt u zich ook inzetten voor een samenleving waarin duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen een permanente plaats innemen?

Lees meer

Zo onderscheiden we ons bij de overheid

bv kosten/online portal/controles en rapportages/centrale communicatie etc > gebruik iconen als USP’s?) Kunnen we enerzijds toch toelichten wat wij bv onder communicatie verstaan, anderzijds kunnen we dan ook zien wat ze gelezen hebben (hoe gaat sales dit makkelijk tevoorschijn toveren?)

Missie en visie

Het is onze missie, passie én obsessie om mensen die waarde hechten aan kwaliteit van dienstverlening te verrassen met het aanbieden van de best mogelijke tijdelijke en structurele oplossingen voor leegstaand vastgoed en altijd op zoek te gaan naar de juiste match.

Meer informatie

Karakter

Elke organisatie vindt zichzelf lean, jong, dynamisch, professioneel en natuurlijk de beste. Wij onderscheiden ons op een andere manier. We vertellen je graag een aantal karaktereigenschappen die kenmerkend zijn voor ons bedrijf. We hadden er zo nog tien op kunnen schrijven, maar bescheidenheid siert de mens nietwaar?

Meer informatie

Kwaliteit

Dé Vastgoedbeschermer is niet gericht op kwantiteit maar op kwaliteit. Wij hebben een hekel aan een zesjescultuur en willen de beste zijn en blijven. Dit ziet, voelt en ervaart u in alles wat we doen. Daarnaast voldoen we aan alle geldende kwaliteitsstandaarden die er zijn:

Meer informatie

Duurzaamheid

Duurzaamheid of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is geen hype meer, maar een dagelijkse werkelijkheid die elke onderneming raakt. Wilt u zich ook inzetten voor een samenleving waarin duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen een permanente plaats innemen?

Meer informatie

Leegstaand vastgoed bij de overheid in beeld

Dé Vastgoedbeschermer heeft in de afgelopen jaren veel panden van de overheid succesvol beschermd tegen leegstand. Een greep uit onze projecten in deze branche.

Voormalige TBS-kliniek

OpdrachtgeverRijksvastgoedbedrijf
PlaatsRekken

Voormalig zorgcomplex

OpdrachtgeverConsortium van banken
PlaatsBrummen

Voormalig gemeentehuis

OpdrachtgeverGemeente Alphen aan den Rijn
PlaatsHazerswoude

Referenties van de overheid

​Wij werken veel voor gemeenten, semi-overheden en de overheid. Natuurlijk kunnen we zelf vertellen hoe geweldig we zijn, maar we laten dat liever over aan onze opdrachtgevers.

Over het algemeen gaat het om grote gebouwen met veel ruimte. Als bij veroudering besloten wordt voor een nieuwe bestemming, moet vaak een overgangsperiode worden overbrugd. Dan komt Dé Vastgoedbeschermer in beeld. We werken alweer meer dan zeven jaar samen.
Universiteit Leiden

Universiteit Leiden

Ferdy Poppelier

Hoofd Vastgoedontwikkeling en -beheer

Ik zorgde zelf voor het onderhoud en de controle van het leegstaande gemeentehuis in Haverswoude-Rijndijk. Vlak voor Oud & Nieuw zorgde vandalisme en hangjongeren voor overlast. “Precies op het juiste moment kwam ik in contact met Dé Vastgoedbeschermer."
Gemeente Alphen aan den Rijn

Gemeente Alphen aan den Rijn

Arjan de Ruiter

Vastgoedbeheerder


Gemeente Amsterdam aan het woord

​Twee, drie jaar terug begon de kantoortransformatie in Den Haag mijn werk te domineren”, herinnert Paul Kersten, kantorenloods/accounthouder kantorenmarkt, zich. “Vroeger deed ik in mijn functie alleen nieuwbouw en uitbreiding van de kantorenvoorraad. Langzamerhand ben ik nog alleen bezig met de bestaande voorraad. Dat wil zeggen: transformeren en de kantorenmarkt gezond maken.” Sinds kort is hij lid van het Expertteam Kantoortransformatie.

Matchmaking – partijen om de tafel brengen – , markt- en gebiedskennis overdragen, creatief meedenken in maatwerkoplossingen en partijen in een vroeg stadium zekerheid geven over het gemeentelijk beleid en de transformatiemogelijkheden. Daar draait het om bij transformatie en revitalisering van kantoren. Als voorbeeld van dat laatste noemt hij het Beatrixkwartier: een kantorenwijk vlak bij het centrum, die inderdaad een ware metamorfose heeft ondergaan. “Nu ligt daar een ‘netkous’ (een futuristische trambaan op palen) met de Randstadrail erdoorheen. En we proberen de buurt steeds aantrekkelijker te maken. Onlangs is het WTC The Hague er geopend, dat is natuurlijk een enorme toevoeging. Overigens gaat het ons niet alleen om kantoorlocaties op zich, maar ook om goed openbaar vervoer, groen en horeca. Het is continu in beweging. Als een nieuw kantoor zich vestigt, betekent dat dat ik ga meedenken waar de parkeerplaatsen kunnen komen.” Kersten noemt nog een paar voorbeelden van geslaagde transformatie: “Aan de andere kant van de binnenstad verrees het Hilton Hotel met penthouses op de bovenste verdieping, op de fundamenten van een oud ministerie. Wat je noemt een succes story. Daar is de eigenaar slim met verrekening van de BTW omgegaan waardoor dit project mogelijk werd. Bij het Grote Belastingkantoor voor Hollands Spoor is door een goede samenwerking van diverse partijen studentenhuisvesting met horeca in de plint mogelijk gemaakt. En een ander apart project is een voormalig kantoor aan de Junostraat op de Binckhorst.

De gemeente heeft er voor gekozen om deze te transformeren naar een woonfunctie door kluskavels voor particulieren aan te bieden.” Met creativiteit kunnen veel transformaties haalbaar worden. Hierbij staat elk project in Den Haag op zichzelf. Kersten is nu bij veel van deze interessante transformatieinitiatieven betrokken. “De mooiste bloemetjes bij transformatie bloeien aan de rand van de afgrond”. De kunst is om deze bloemen te laten bloeien, maar tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de getransformeerde gebouwen ook een verantwoord mooi boeket opleveren. Het Maanplein dan, een bedrijventerrein op de rand van Den Haag en Voorburg. “Daar ben ik zelf betrokken geweest bij de transformatie en het aantrekkelijker maken van het gebied. Zo heb ik een burenoverleg georganiseerd met alle eigenaars van de kantoorpanden. Daar is het samenwerkingsverband Binckhaven uit voortgevloeid, dat een menging van wonen en werken stimuleert. Er komt nu kinderopvang naar Binckhaven en we proberen er ook horeca naartoe te trekken. Daarnaast ben ik actief met ‘boompjes en bankjes’ om het klimaat beter te krijgen.” Voorlopig zijn er nog genoeg dromen waar te maken met transformatie in het Haagse. Meer huurwoningen moeten er komen, maar ook, zorgwoningen, studentenkamers, woningen voor migranten en expats.“We willen de komende tijd 50.000 vierkante meter per jaar aan kantoren transformeren”, zegt hij. “Als je weet dat dit hele stadhuis 70.000 vierkante meter bevat, dan is dat dus bijna jaarlijks een stadhuis. Toch denk ik dat het een realistische ambitie is.”

Laten we verder praten!

We komen erg graag met u in contact om verder te praten over de uitdagingen die u ervaart binnen de overheid of aanverwante sector.

Daniëlle van Asperen is consultant bemiddeling bij Dé Vastgoedbeschermer en gespecialiseerd in leegstandbeheer binnen de semi-overheid en overheid. Ze kent uw markt en praat graag met u verder. Wellicht blijft het bij een vrijblijvend adviesgesprek, maar misschien zijn er voldoende raakvlakken voor een verdere kennismaking.

Als u bijgaand formulier invult, belt of mailt ze u zo spoedig mogelijk terug. We horen graag van u!

Waar kunnen we u mee helpen?