Sligro Food Group

Frank Punte, Hoofd afdeling Vastgoed Sligro Food Group dacht alleen aan leegstandsbeheer wanneer een pand een jaar of langer leegstond. "Hier kwam verandering in toen we kennismaakten met Dé Vastgoedbeschermer."

"Ter bescherming van leegstaande panden korter dan een jaar maakten we gebruik van alarminstallaties en regelmatige controles door één van onze medewerkers. In het geval van calamiteiten werden we dan bericht. Verder was het zo dat we eigenlijk ook altijd iemand in de buurt van een pand hadden wonen die ernaartoe kon gaan als er iets aan de hand was. Naarmate we meer vestigingen kregen verspreid over het hele land werd het lastiger om medewerkers te vinden die bereid waren de controle op zich te nemen. Dit had tot gevolg dat het toezicht afnam en we steeds vaker te maken kregen met calamiteiten. Soms werd er ingebroken, andere keren bevroren de waterleidingen. Kortom, we raakten de grip op de leegstaande panden kwijt."

Leegstand trekt altijd ongewenste aandacht.

Frank Punte

Professionele partner

"Hier kwam verandering in toen we kennismaakten met Dé Vastgoedbeschermer. Het bleek de betrokken en professionele partner te zijn die we zochten. Ze namen ons direct de zorg over de panden uit handen. Dankzij hun inzet weten we zeker dat elk leegstaand pand de aandacht krijgt die het nodig heeft. In principe is dat onbetaalbaar. Leegstand trekt immers altijd ongewenste aandacht. Bovendien vinden we de werkwijze bijzonder prettig. De pandcontroles vinden tweemaal per maand plaats en de korte communicatielijnen en de goede follow-up zorgen ervoor dat Dé Vastgoedbeschermer zich onderscheidt van andere aanbieders."