De fixed fee wordt jaarlijks geïndexeerd, zie artikel 2.4 en 2.5 van de serviceovereenkomst.