De servicekosten worden jaarlijks automatisch geïndexeerd volgens de Consumentenprijsindex Reeks Alle Huishoudens (2015=100). Dit gebeurt voor het eerst één jaar na de ingangsdatum van het contract en daarna telkens 12 maanden later, zie artikel 3.8 van de bruikleenovereenkomst.