Privacyverklaring Dé Vastgoedbeschermer

Versie 2 – Leerdam, 21 juni 2018

Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten van Dé Vastgoedbeschermer B.V. en wordt hierna ‘Dé Vastgoedbeschermer’ genoemd.

 

Waarom is uw privacy zo belangrijk?

Wij zijn ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. In deze privacyverklaring leest u hoe wij persoonlijke informatie verzamelen en verwerken, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

We adviseren u dit beleid door te lezen. Onze website kan links bevatten naar websites van andere bedrijven en diensten die zij aanbieden. Dé Vastgoedbeschermer is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere bedrijven. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan onze privacyverklaring te accepteren. Dé Vastgoedbeschermer respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Wat bedoelen we met ‘persoonlijke informatie’?

Omdat de bescherming van uw persoonlijke informatie één van de belangrijkste kernwaarden van ons bedrijf is, hanteren we een brede uitleg van het begrip ‘persoonlijke informatie’ (persoonsgegevens). Onder ‘persoonlijke informatie’ verstaan we: gegevens die betrekking hebben op een natuurlijk persoon. Dit omvat onder andere namen, adressen, geboortedata, factuurgegevens, verkeersgegevens, locatiegegevens en internetgebruiksinformatie.

 

Wat is het doel van de gegevensverwerking?

Dé Vastgoedbeschermer gebruikt alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie of diensten aan te vragen, om mailingen te ontvangen of om u aan te melden voor woon- of werkruimte.

Uw gegevens kunnen door ons worden verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Om u te informeren over relevante diensten van Dé Vastgoedbeschermer;
  • Het aangaan en uitvoeren van met u gesloten overeenkomsten voor onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende werkzaamheden;
  • Het uitvoeren van activiteiten gericht op de vergroting van het klantenbestand.

Vult u een online formulier in op de website of stuurt u Dé Vastgoedbeschermer een e-mail, dan worden de gegevens die u opgeeft bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording of afhandeling daarvan.

 

Hoe beschermen we persoonlijke informatie?

We werken er hard aan om uw privacy te beschermen en hebben hiervoor zowel technische als organisatorische maatregelen getroffen. We verbeteren continu onze veiligheidsmaatregelen in geval van technologische vooruitgang en ontwikkeling.

 

Hoe lang bewaren we persoonlijke informatie?

Dé Vastgoedbeschermer bewaart persoonlijke informatie niet langer dan nodig is om te voldoen aan de doelen waarvoor de persoonlijke informatie verzameld is, tenzij er een wettelijke verplichting is om persoonlijke informatie langer te bewaren.

 

Hoe zit het met cookies?

Dé Vastgoedbeschermer maakt op de website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine blokjes informatie die je internetbrowser opslaat en waarmee gegevens over je browsertype, je besturingssysteem, de internetpagina’s die je hebt bezocht, de duur van die bezoeken, de content en advertenties die je bekeken hebt en andere zogeheten clickstreamgegevens worden verzameld.

Dé Vastgoedbeschermer gebruikt cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, maar bijvoorbeeld ook om bij te houden hoeveel bezoekers de website heeft en om inzichtelijk te maken welke onderdelen van de website populair zijn. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u de website nog wel gebruiken maar bepaalde onderdelen werken wellicht anders dan bedoeld. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.

 

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

De Vastgoedbeschermer probeert deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Op de website kunt u diverse links aantreffen naar websites van derden. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Dé Vastgoedbeschermer geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze derden. Lees hiervoor de privacyverklaring van de website die u bezoekt.

 

Google Analytics

Daarnaast maakt Dé Vastgoedbeschermer gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn om de kwaliteit van de Website te verbeteren. Dé Vastgoedbeschermer heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de Website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. De Vastgoedbeschermer heeft hier geen invloed op. Dé Vastgoedbeschermer heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

 

LinkedIn, Facebook en Instagram

Op de Website zijn buttons opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op social media diensten waaronder LinkedIn, Facebook en Twitter. Deze buttons worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door LinkedIn, Facebook en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Door middel van deze buttons worden door Dé Vastgoedbeschermer geen persoonsgegevens verwerkt. Indien u op een button klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door de betreffende social media dienst.

Leest u hier de privacyverklaring van LinkedIn, Facebook en Instagram(welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

Welke rechten heb je?

U heeft het recht om over de persoonsgegevens die Dé Vastgoedbeschermer voor u bewaart schriftelijk informatie op te vragen. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, incompleet zijn of niet van toepassing zijn, kunt u Dé Vastgoedbeschermer verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u Dé Vastgoedbeschermer op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. U kunt contact met Dé Vastgoedbeschermer opnemen via:

Dé Vastgoedbeschermer
Achterweg 38
4181 AE Waardenburg

of

info@vastgoedbeschermer.nl

 

Aanpassen Privacyverklaring

Dé Vastgoedbeschermer behoudt zich het recht voor op elk moment deze Privacyverklaring aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. Aan de inhoud van deze Privacyverklaring kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

 

Auteursrechten

De inhoud van de Website is auteursrechtelijk beschermd en is eigendom van Dé Vastgoedbeschermer.

 

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens:

Dé Vastgoedbeschermer
Achterweg 38
4181 AE Waardenburg
088 – 636 00 00
info@vastgoedbeschermer.nl