Duurzaamheid en MVO

Duurzaamheid of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is geen hype meer, maar een dagelijkse werkelijkheid die elke onderneming raakt. Wilt u zich net als Dé Vastgoedbeschermer inzetten voor een samenleving waar duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen een permanente plaats innemen?

Maatschappelijk verantwoord beheer van vastgoed loopt als een rode draad door ons bedrijf. Wij zijn continu bezig met mogelijkheden om op een duurzame en verantwoorde wijze leegstaand vastgoed te beheren en optimaliseren. In de drie P’s van duurzame ontwikkeling focussen wij nadrukkelijk op de P van People. De mens is essentieel en onmisbaar voor de andere P’s; Planet en Profit, en daarmee maken wij het verschil.

Onze medewerkers en beschermers worden uitgebreid geïnstrueerd om verantwoord om te gaan met het pand én het milieu. Wij maken bewuste keuzes als het gaat om het enthousiasme, de betrokkenheid en verantwoordelijkheid van onze medewerkers en beschermers. Daarnaast hechten wij veel waarde aan creativiteit en persoonlijke ontwikkeling.

Door leegstand tijdelijk zinvol in te vullen, kostenbesparende maatregelen te nemen en efficiënt om te gaan met energie, dragen wij allen bij aan een betere Planet. Wij zoeken met onze opdrachtgevers naar een balans tussen investeringen en het (maatschappelijke) rendement op het gebied van duurzaamheid.

Met maatschappelijk verantwoord beheer willen wij bijdragen aan een beter milieu en het leefbaar en veilig houden van de omgeving. Ook voor volgende generaties.

Wij brengen vastgoedeigenaren, woning- en werkruimte zoekenden bijeen om gezamenlijk tot duurzame oplossingen te komen voor de toekomst van leegstaand vastgoed.