Duurzaamheid en MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een belangrijke taak van ieder zichzelf respecterend bedrijf. Wil jij je, net als Dé Vastgoedbeschermer, ook inzetten voor een duurzame samenleving?

Maatschappelijk verantwoord beheer van vastgoed loopt als een rode draad door ons bedrijf. Wij denken ruim en kijken continu hoe we op duurzame en verantwoorde wijze leegstaand vastgoed kunnen beheren en optimaliseren. In de drie P’s van duurzame ontwikkeling focussen wij nadrukkelijk op de P van People. De mens is essentieel en onmisbaar voor de andere P’s (Planet en Profit). Zo maken wij het verschil.

Onze medewerkers en beschermers worden uitgebreid geïnstrueerd om verantwoord om te gaan met het pand én het milieu. Wij maken bewuste keuzes als het gaat om het enthousiasme, de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van onze medewerkers en beschermers. Daarnaast hechten wij veel waarde aan creativiteit en persoonlijke ontwikkeling.

Door leegstand tijdelijk zinvol in te vullen, kostenbesparende maatregelen te nemen en efficiënt om te gaan met energie, dragen wij allen bij aan een betere Planet. Wij zoeken met onze opdrachtgevers naar een balans tussen investeringen en het (maatschappelijke) rendement op het gebied van duurzaamheid.

Met maatschappelijk verantwoord beheer dragen wij bij aan een beter milieu en aan het leefbaar en veilig houden van de omgeving. Ook voor volgende generaties.

Wij brengen vastgoedeigenaren en woning- en werkruimtezoekenden samen om tot duurzame oplossingen te komen voor de toekomst van leegstaand vastgoed.

Dé Vastgoedbeschermer in beeld

Een kijkje in onze organisatie

Alles draait om de mensen (stakeholders). Zij zijn het allerbelangrijkst. De eigenaar van het pand, onze beschermers, collega’s of omwonenden: ze zijn allemaal nodig voor optimale vastgoedbescherming. Samen maken we van het overbruggen van een leegstandsperiode een succes. Een leuke en waardevolle tijd voor iedereen. 

We geven je graag een kijkje in onze organisatie. Hoe doen we het? Wat maakt ons enthousiast? En wie zijn we nu echt? Check hier onze bedrijfsfilm.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded. For more details, please see our Privacyverklaring.
Ik Accepteer