Voorwaarden voor inschrijving

Laatst gewijzigd op 12 augustus 2015

Jouw privacy is voor ons van groot belang. Daarom leggen we graag uit wat we na je inschrijving met je gegevens doen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Bij deze inschrijving op de website van Dé Vastgoedbeschermer worden je gegevens geregistreerd in de database van Dé Vastgoedbeschermer. Deze database is geregistreerd bij het Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer m1596452.

Voor de bescherming van je gegevens zijn fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het actuele privacy statement kun je op elk moment online raadplegen via onze website.

Inschrijven

Inschrijven bij Dé Vastgoedbeschermer is kosteloos en verplicht je tot niets. Je betaald pas voor de inschrijving bij het tekenen van een huurcontract. Met je inschrijving geef je ons nadrukkelijk toestemming de door jouw verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor de werving en selectie van beschermers voor bij Dé Vastgoedbeschermer in beheer zijnde panden. Dé Vastgoedbeschermer gebruikt je inschrijving actief voor het onder de aandacht brengen van panden en aan panden gerelateerde diensten, die door eigen of aan Dé Vastgoedbeschermer gelieerde bedrijven worden geleverd, per post, sms, e-mail of social media. Jouw telefoonnummer en e-mail adres gebruiken wij om je op de hoogte te houden over de selectieprocedure, uit te nodigen voor een intakegesprek, of om je te wijzen op nieuws, aanbiedingen en dergelijke, door Dé Vastgoedbeschermer of door aan haar gelieerde bedrijven. Je kunt ook een uitnodiging ontvangen voor andere dan de door jouw geselecteerde panden, waarvan Dé Vastgoedbeschermer op grond van je inschrijving kan verwachten dat zij passen bij wat je zoekt.

Selectiecriteria

Om via ons in aanmerking te komen voor een woon- of werkruimte dien je aan de volgende selectiecriteria te voldoen:

  • Je bent 18 jaar of ouder (Je kunt je als minderjarige inschrijven voor je 18e verjaardag. Hiervoor is echter wel toestemming van je ouders/voogd vereist);
  • Je bent flexibel (o.a. in verband met opzegtermijnen variërend van 28 dagen tot 3 maanden);
  • Je hebt een aantoonbaar vast inkomen (bijv. studiefinanciering, salaris, inkomsten uit eigen onderneming of een uitkering);
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
  • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
  • Je hebt geen huisdieren;
  • Je bent representatief en beschikt over voldoende verantwoordelijkheidsgevoel.

Voor woonruimte geldt aanvullend:

  • Je hebt geen inwonende minderjarige kinderen;
  • Je hebt een WA- en inboedelverzekering;

Voor werkruimte geldt aanvullend:

  • Je hebt een bedrijfsaansprakelijkheids- en inboedelverzekering;

Voor een controle op deze selectiecriteria geldt dat je ons hiervan bewijs dient aan te leveren alvorens wij je kunnen uitnodigen voor een intake gesprek op locatie. Kijk voor meer informatie hierover bij “Onze werkwijze“.

Rechtmatige inschrijving

Je bent zelf verantwoordelijk de juiste gegevens op het inschrijfformulier te vermelden. Bij je inschrijving is het dan ook van belang je je eigen telefoonnummer en e-mail adres te vermelden op het inschrijfformulier. Wij verwachten dat de in dit formulier verstrekte gegevens toebehoren en afkomstig zijn van de rechtmatige eigenaar van het opgegeven telefoonnummer en e-mailadres.

Actueel houden, inzage en correcties

Je bent zelf verantwoordelijk om je gegevens periodiek te actualiseren, wijzigingen door te geven, aan te vullen of opnieuw te bevestigen. Dé Vastgoedbeschermer verstrekt je gegevens niet aan derden zonder jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Eventuele door jouw meegedeelde correcties zullen in onze database worden verwerkt, tenzij de correcties feitelijk onjuist blijken te zijn.

Afmelden en verwijderen gegevens

Afmelden kan op elk gewenst moment via de link afmelden onderaan elk e-mailbericht. Indien jouw inschrijving en reactie op een ruimte niet heeft geleid tot een contract voor tijdelijk wonen of ondernemen bij Dé Vastgoedbeschermer, zullen wij alle door jou aan ons verstrekte aanvullende documenten en persoonsgegevens automatisch uit onze database verwijderen na 12 maanden.

Gebruik gegevens voor werving en selectie beschermers

Voor de werving en selectie gebruiken wij de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens, op basis waarvan wij jou kunnen uitnodigen voor het verstrekken van aanvullende gegevens en de verdere intakeprocedure om tijdelijk te kunnen wonen en of ondernemen in één van de panden die bij Dé Vastgoedbeschermer in beheer zijn. Een kredietcheck kan deel uitmaken van de selectieprocedure. De contractvormen die wij gebruiken zijn de bruikleenovereenkomst en de tijdelijke verhuur op basis van de leegstandwet. Deze inschrijving geeft je geen rechten op het presenteren van een contractvorm, of een garantie op deze woon- of werkruimte, anders dan dat je aan ons jouw belangstelling voor een pand onder ons beheer duidelijk hebt gemaakt. Voor gedetailleerde informatie over de actuele selectieprocedure verwijzen wij je naar onze website.

Gebruik gegevens

Alle gegevens die je doorgeeft worden opgeslagen en gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering, alsmede voor eigen marketing activiteiten. Zorgvuldig door ons geselecteerde derden kunnen (delen van) de gegevens voorts gebruiken voor marketing activiteiten en voor het tegengaan van overkreditering en financiële fraude. Als derden worden beschouwd alle bedrijven of bedrijfsonderdelen die geen deel uitmaken van Dé Vastgoedbeschermer en die voldoen aan toepasselijke regelgeving waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zonder wettige redenen, of buiten de doelen van verwerking -als neergelegd in deze voorwaarden worden geen gegevens aan derden verstrekt.

Cookies

Dé Vastgoedbeschermer maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op jouw computer. Je kunt de browser zo instellen dat deze geen cookies ontvangt. Je ontvangt dan ook niet de cookies van tags die derden partijen kunnen gebruiken om advertenties uit te serveren. Met die tags kan de doeltreffendheid van een campagne worden gemeten. Informatie die via tags wordt verzameld is niet altijd anoniem.

Sociale media

Dé Vastgoedbeschermer gebruikt sociale media, waaronder maar niet uitsluitend, LinkedIn, Instagram, Facebook, Google en Youtube, om belangstellenden te informeren over haar producten en diensten. Gebruikers van deze en andere online diensten accepteren nadrukkelijk de privacy voorwaarden die door deze organisaties worden voorgelegd.

Handelsmerken en inschrijving KVK

Dé Vastgoedbeschermer B.V. is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 11056041. Correspondentie kunt u richten aan info@vastgoedbeschermer.nl.