Als de oplevering van de ruimte akkoord is, zal Dé Vastgoedbeschermer zorgdragen dat de waarborgsom binnen 6 weken nadat de bruikleenovereenkomst is geëindigd, geretourneerd wordt op het bij Dé Vastgoedbeschermer bekende rekeningnummer van de beschermer, zie art. 3.9 van de bruikleenovereenkomst.