De opzegtermijn wordt vermeld in artikel 2.2 van de bruikleenovereenkomst.