Klachtenprocedure

Dé Vastgoedbeschermer doet er alles aan om klachten of meldingen van overlast zorgvuldig en naar ieders tevredenheid af te handelen. Wij staan voor heldere communicatie en een transparante werkwijze.

Wij zijn aangesloten bij de Vereniging Leegstandbeheerders Nederland en houder van het Keurmerk Leegstandbeheer.

Categorie klacht

Een klacht valt bij ons in 3 verschillende categorieën;

  1. Klacht over de dienstverlening van Dé Vastgoedbeschermer
    • Deze klachten kunnen gaan over de bereikbaarheid, de serviceverlening, de controles, de communicatie of de administratie van Dé Vastgoedbeschermer. Dé Vastgoedbeschermer zorgt voor een oplossing.
  2. Klacht over de ruimte of het pand dat je beschermt
    • Deze klachten kunnen gaan over onderhoud en voorzieningen in het pand. Dé Vastgoedbeschermer gaat in overleg met de eigenaar van het pand voor een oplossing.
  3. Klacht over overlast
    • Deze klachten kunnen gaan over geluidsoverlast, stankoverlast, ongedierte, burenruzies, etc. en betreffen ofwel de beschermers van Dé Vastgoedbeschermer onderling, ofwel de buren van beschermers van Dé Vastgoedbeschermer. Dé Vastgoedbeschermer heeft hierin een bemiddelende rol.

Klacht melden

Wanneer je een klacht hebt kun je die direct aan Dé Vastgoedbeschermer melden via klacht@vastgoedbeschermer.nl. De interne coördinator voor klachten zal je klacht registreren en binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging versturen. Na intern onderzoek over de klacht en mogelijke oplossingen ontvang je binnen 5 werkdagen een terugkoppeling. Bij complexere vraagstukken krijg je binnen 10 werkdagen een terugkoppeling over je klacht. Ben je tevreden met ons antwoord dan sluiten wij de klacht af. Alle correspondentie met betrekking tot je klacht registreren wij in ons systeem.

Wie controleert Dé Vastgoedbeschermer?

Kom je er met Dé Vastgoedbeschermer niet meer uit, dan kun je je wenden tot de centrale klachtencommissie van het Keurmerk Leegstandbeheer . Deze onafhankelijke organisatie bemiddelt waar nodig bij problemen.