Voormalig hotel gelegen in Hierden

Dit voormalig hotel is gelegen in Hierden en is een begrip in de wijde omgeving. Na de sluiting van het hotel heeft Dé Vastgoedbeschermer het in bescherming genomen door middel van meerdere bewoners (beschermers) te plaatsen op tijdelijke bruikleen basis.

PLAATS
Hierden

DIENSTVERLENING
Bruikleen wonen

OPDRACHTGEVER
Pajas BV

Heb je leegstaand vastgoed?

Wil je meer weten van onze (kosteloze) dienstverlening?

NEEM CONTACT MET MIJ OP