Stokershuisje in Darp

In het waterwingebied Havelterberg staan 2 oude stokershuisjes. De stokershuisjes zijn gebouwd aan het begin van de twintigste eeuw. In het verleden werd water uit de grond met stoomkracht omhoog gepompt en de stokers woonden in deze huisjes. Dé Vastgoedbeschermer heeft één stokerhuisje in bescherming middels tijdelijke bewoning.

PLAATS
Darp

DIENSTVERLENING
Bruikleen Wonen

OPDRACHTGEVER
Vitens N.V.

Heb je leegstaand vastgoed?

Wil je meer weten van onze (kosteloze) dienstverlening?

NEEM CONTACT MET MIJ OP