Voormalige basisschool in Steenwijkerwold

Voormalige basisschool gelegen in Steenwijkerwold. Dé Vastgoedbeschermer heeft naar wens van de Gemeente Steenwijkerland deze basisschool in bescherming genomen door het plaatsen van ondernemers en bewoners op tijdelijke bruikleen basis.

PLAATS
Steenwijkerwold

DIENSTVERLENING
Bruikleen Wonen en Ondernemen

OPDRACHTGEVER
Gemeente Steenwijkerland

Heb je leegstaand vastgoed?

Wil je meer weten van onze (kosteloze) dienstverlening?

NEEM CONTACT MET MIJ OP