Veelgestelde vragen

Sommige vragen op het gebied van tijdelijke woonruimte en werkruimte worden ons veel gesteld. We hebben ze gerubriceerd en er zo helder mogelijk antwoord op gegeven.

Vragen over inschrijven

Nee, wij brengen geen inschrijfkosten in rekening. Iedereen kan zich inschrijven. Wij werken wel met een selectieprocedure en selectiecriteria. Lees hier meer over bij onze werkwijze.

Nee, wij werken niet met een wachtlijst. Wij werken met een snelle maar uitgebreide selectieprocedure om kandidaten te selecteren. Wij gaan niet voor de kandidaat die het langst ingeschreven staat, maar voor de kandidaat waarvan wij het meest overtuigd zijn dat hij of zij ons het beste kan assisteren bij de bescherming van het betreffende pand.

Om via ons in aanmerking te komen voor een woon- of werkruimte moet je aan de volgende selectiecriteria te voldoen:

  • Je bent 18 jaar of ouder (Je kunt je als minderjarige inschrijven voor je 18e verjaardag. Hiervoor is echter wel toestemming van je ouders/voogd vereist);
  • Je bent flexibel (o.a. in verband met opzegtermijnen variërend van 28 dagen tot 3 maanden);
  • Je hebt een aantoonbaar vast inkomen (bijv. studiefinanciering, salaris, inkomsten uit eigen onderneming of een uitkering);
  • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
  • Je hebt een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
  • Je hebt geen huisdieren;
  • Je bent representatief en beschikt over voldoende verantwoordelijkheidsgevoel.

Voor woonruimte geldt aanvullend:

  • Je hebt geen inwonende minderjarige kinderen;
  • Je hebt een WA- en inboedelverzekering;


Voor werkruimte geldt aanvullend:

  • Je hebt een bedrijfsaansprakelijkheids- en inboedelverzekering;

Helaas kunnen wij geen gezinnen of alleenstaande ouders met inwonende kinderen onder de 18 jaar huisvesten. 

Vragen over de ruimte

Nee, het is niet mogelijk om met huisdieren in onze panden te verblijven. Veel mensen kunnen vaak hun huisdier (tijdelijk) elders onderbrengen. Wellicht is dit voor jou ook een optie.

Wij kunnen in de meeste gevallen geen adresgegevens verstrekken van een leegstaand pand. Als je de selectieprocedure doorlopen hebt en wordt uitgenodigd voor een intake op locatie, is dit het eerste moment dat je het pand van buiten en binnen kunt bezichtigen.

Wij kunnen geen gemiddelde noemen, omdat het niet te voorspellen is hoe lang je in een pand kunt verblijven. Zo hebben wij panden in beheer die we al meer dan 10 jaar(!) beschermen. Maar het komt ook voor dat panden na enkele maanden leeg moesten worden opgeleverd aan de eigenaar, omdat het gebouw alweer was verkocht. Het is belangrijk om te beseffen dat je flexibel moet zijn ten opzichte van verhuizingen.

Nee, wij kunnen geen ruimtes reserveren omdat wij de verantwoordelijkheid hebben om de leegstand direct in te vullen. Als jij de ruimte krijgt toegewezen en je kunt of wilt deze niet direct accepteren, dan zal een andere geschikte kandidaat de ruimte direct aangeboden krijgen. Lees hier mee over bij onze werkwijze.

Vragen over je taken als toekomstige beschermer

We verwachten een flexibele instelling en een flinke dosis verantwoordelijkheidsgevoel. Er gelden heldere huisregels voor bijvoorbeeld het representatief houden van het pand, het doorsturen van post of het bij ons melden van langdurige afwezigheid. Dingen die voor verantwoordelijke beschermers vanzelfsprekend zijn.

Antikraak

Wanneer je op antikraakbasis gaat wonen, wordt een bruikleenovereenkomst gesloten. In deze bruikleenovereenkomst worden afspraken gemaakt omtrent het tijdelijk gebruik van een leegstaand pand dat wacht op herbestemming, verkoop, verhuur of sloop. Met een bruikleenovereenkomst bouw je geen huurrechten op, die je bij een reguliere huurwoning wel hebt. Denk hierbij o.a. aan huurbescherming. Bij een bruikleenovereenkomst werken we met een opzegtermijn van 28 dagen en er wordt geen minimumtermijn afgesproken. Vooraf is bijna nooit duidelijk hoe lang je er kunt blijven wonen of werken. Daar tegenover staat dat je heel voordelig kunt wonen of ondernemen.

Tijdelijke verhuur op basis van de leegstandwet

Bij verhuur op basis van de leegstandwet ga je een tijdelijke huurovereenkomst aan. Dé Vastgoedbeschermer treedt hierbij op als beheerder en bemiddelaar. Je bent bij tijdelijke verhuur altijd gegarandeerd van een minimale contractduur van 6 maanden. De verhuurder heeft hierbij een opzegtermijn van 3 maanden, de huurder heeft een opzegtermijn van 1 maand.

Afhankelijk van het type woon – of werkruimte en het soort contract dat Dé Vastgoedbeschermer met een opdrachtgever heeft afgesloten zullen de maandelijkse lasten per pand variëren. Dit is dus niet aan te geven. Als je hier meer informatie over wilt hebben kun je contact met ons opnemen.

De borg bedraagt maximaal 2 maal het maandbedrag. Dit kan afhankelijk zijn van het type contract.

Heb je geen antwoord gevonden op je vraag? Probeer dan onze zoekfunctie bovenin of bekijk onze sitemap.