Woningcorporatie KleurrijkWonen

Nadine Vossebeld, woonconsulent bij woningcorporatie KleurrijkWonen is verantwoordelijk voor de tijdelijke invulling van het herstructureringsproject Leerdam-West. ”Bij een herstructureringsproject sturen wij verschillende processen tegelijkertijd aan. De tijdelijke invulling van de vrijkomende woningen kunnen we echter met een gerust hart aan Dé Vastgoedbeschermer overlaten.”

“Zeker tot 2020 zijn we in het gebied bezig met grootschalige herstructurering. Daar komt voor ons als woningcorporatie veel bij kijken; sommige blokken worden al gesloopt terwijl andere woningen nog enkele jaren worden verhuurd. In de tussentijd staat de leefbaarheid van de wijk en het op peil houden van het rendement hoog op de agenda. Dit kun je als woningcorporatie niet alleen doen. Door de goede controles en de grondige werving en selectie vanuit Dé Vastgoedbeschermer worden wij ontzorgd en kunnen wij ons meer bezig houden met de toekomst van de wijk. Met Dé Vastgoedbeschermer zijn we in 2012 met een eerste project begonnen binnen deze wijk. Nu doen zij ook de overige deelprojecten.”

Kwaliteit van bewoners

“Dé Vastgoedbeschermer draagt op basis van onze wensen zorg voor de juiste invulling van de woningen. Voor de leefbaarheid in de wijk zijn representatieve bewoners van groot belang. Zijn de bewoners eenmaal geplaatst, dan zorgen zij ook voor een goede controle tijdens de huurperiode. Een prettige gedachte, want goede bewoners en een nette omgeving zijn essentieel voor het succes van onze plannen.”

Voor de leefbaarheid van een herstructureringswijk is het selecteren van de juiste bewoners van groot belang

Nadine Vossebeld

Snel schakelen

“We hebben één vast aanspreekpunt bij Dé Vastgoedbeschermer. Daarnaast kennen alle medewerkers onze projecten en weten zij wat er speelt. Ook in een langlopend project zoals een herstructureringswijk is snel kunnen schakelen en handelen van belang. De verschillende looptijden en startmomenten van de deelprojecten binnen de herstructureringsaanpak vragen om een grote mate van flexibiliteit en nauwkeurigheid. Zo willen we dat de woningen tot aan het moment van sloop bewoond blijven. Dé Vastgoedbeschermer draagt dan ook zorg voor het plaatsen van bewoners op basis van kortlopende bruikleencontracten, waardoor de leefbaarheid tot op het laatste moment wordt geoptimaliseerd. Deze aanpak geeft ons vertrouwen.”